+
Accede a tu cuenta

 

O accede con tus datos de Usuario El Periódico Mediterráneo:

Recordarme

Puedes recuperar tu contraseña o registrarte

 
 
   
 
 

Promouen una educació inclusiva per a garantir l’atenció personalitzada

La Conselleria presenta una ordre conjunta per a facilitar la tasca als centres i als serveis educatius

 

NORMATIVA. La Conselleria d’Educació publica una ordre amb diferents normatives. - MEDITERRÁNEO

14/05/2019

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat valenciana l’ordre que regula l’organització de la resposta educativa per a la inclusió de l’alumnat als centres docents valencians.

Per primera vegada, es recullen en una mateixa ordre diferents normatives, cosa que facilita que hi haja més coherència en el desenvolupament normatiu i facilita la tasca als centres i als serveis educatius. L’ordre recull les normatives d’avaluació sociopsicopedagògica, el dictamen d’escolarització de l’alumnat amb necessitats educatives especials i l’atenció a la diversitat en Educació Infantil, Primària i Secundària, altes capacitats intel·lectuals, compensació de desigualtats i atenció domiciliària/hospitalària.

També té per objecte regular l’organització de la resposta educativa als centres docents, en el marc de l’educació inclusiva, a fi de garantir l’accés, la participació, la permanència i el progrés de tot l’alumnat, com a nucli del dret fonamental a l’educació i des dels principis de qualitat, igualtat d’oportunitats, equitat i accessibilitat universal.

D’aquesta manera, l’ordre regula el procés de detecció de les barreres a la inclusió, la identificació de les necessitats específiques de suport educatiu i les necessitats de compensació de desigualtats, en l’àmbit educatiu i administratiu. A més, aborda la diversitat des d’una perspectiva més àmplia, des de la consideració que cada alumna i alumne té necessitats úniques que poden requerir una atenció singular en algun moment de la seua escolarització.

En l’ordre també es referma la idea que els centres docents han de ser dinamitzadors de la transformació social cap a la igualtat i la inclusió plena de totes les persones.

LES NOVETATS

L’ordre incorpora noves mesures que faciliten la inclusió de tot l’alumnat. D’aquesta manera, l’organització de la resposta educativa ha d’estar dirigida a l’eliminació de les barreres en l’accés, l’aprenentatge i la participació que limiten la inclusió de l’alumnat, sempre procurant el màxim grau de participació a través del treball conjunt de tots els agents implicats i del mateix alumnat. Així mateix, s’incorpora la mesura de flexibilització en l’inici de l’escolarització en el segon cicle d’Educació Infantil per a alumnat amb necessitats educatives especials o retard maduratiu.

Cal recordar que al juliol de 2018 es va aprovar el decret valencià d’equitat i inclusió educativa, que desplega els principis d’equitat i d’inclusió en el sistema educatiu valencià.