+
Accede a tu cuenta

 

O accede con tus datos de Usuario El Periódico Mediterráneo:

Recordarme

Puedes recuperar tu contraseña o registrarte

 
 
   
 
 

El Sanchis Yago cerca nous horizonts amb Erasmus +

 

FORMACIÓ. El centre ha realitzat diferents mobilitats. - MEDITERRÁNEO

04/12/2018

El CEIP Sanchis Yago continua innovant i buscant nous horitzons. El centre, que va ser pioner en el seu moment de l’ensenyament en valencià --i, posteriorment, va liderar en la Comunitat Valenciana l’ensenyament plurilingüe amb experimentalitat del 80% en anglés--, està obrint les seues mires per a descobrir nous horitzons a nivell internacional.

Amb la finalitat de modernitzar i europeïtzar el centre, s’han anat realitzant en els últims cursos diverses formacions dins del pla anual de formació del professorat que han inclòs: jornades europees, jornades de noves metodologies, cursos de millora de la competència comunicativa en anglès (nivells c/1 i c/2), cursos d’informàtica, cursos d’aprenentatge basats en projectes i un seminari relacionat amb els patis coeducatius, entre altres moltes accions.

Dins d’aquesta dinàmica, el centre de Castelló ha realitzat un projecte d’europeïtzació que ha sigut seleccionat a nivell nacional entre un miler de projectes. Es tracta del programa Erasmus + Acción Clave 101, que consisteix en la concessió de beques per a mobilitats de professors al Regne Unit per a rebre formació lingüística i metodològica.

Les dues primeres mobilitats les van realitzar la directora Laura Soriano i la mestra de Primària Olga Lloria a Londres, on van realitzar un curs estructurat de formació en anglés; i l’última la va protagonitzar la mestra Rocío García Gil, en Anglolang Academy (Scarborough). A més, el passat mes d’octubre, dins de la política d’obertura europea del centre, van rebre la visita d’estudi d’una vintena de docents turcs involucrats en accions formatives del programa Erasmus +.