+
Accede a tu cuenta

 

O accede con tus datos de Usuario El Periódico Mediterráneo:

Recordarme

Puedes recuperar tu contraseña o registrarte

 
 
   
 
 

LA GENERALITAT VALENCIANA FINANCIA PROGRAMES DE CONSCIENCIACIÓ

Campanya per incentivar la separació de residus de procedència domèstica

Es destinarà un total de 185.000 euros per a la realització d’actuacions i de material audiovisual . Desenvoluparà varies accions amb els gestors del Pla Zonal 3 Castelló i també el Pla Zonal 5 València

 

Realitzaran campanyes sobre la importància de la recollida selectiva. - MEDITERRÁNEO

L’objectiu consistix a desenvolupar les condicions per a la realització d’accions de conscienciació pública. - MEDITERRÁNEO

R. D.
29/05/2019

El Ple del Consell ha aprovat un conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenrotllament Rural i els consorcis de gestió de residus C3/V1 (Pla zonal 3 Castelló: Palancia-Belcaire) i V4 (Pla Zonal 5 València: Ribera-Valldigna) per a finançament de campanyes de conscienciació i sistemes d’incentius de la separació en origen i la implantació de línia de fracció orgànica i selectiva. En total, es destinaran 185.000 euros, dels que 150.000 euros seran per al Consorci Àrea de Gestió C3/V1 i 35.000 euros aniran al Consorci Àrea de Gestió V4.

L’objectiu consistix a desenvolupar les condicions per a la realització d’accions de conscienciació pública i d’establiment de sistemes d’incentius de la separació en origen de residus de procedència domèstica i en la implantació de línia de fracció orgànica i selectiva.

Per a això, es podran realitzar campanyes de conscienciació pública de la importància social, econòmica i ambiental de la recollida selectiva de residus generats dins de l’àmbit domèstic tant en àrees d’aportació dels municipis (contenidors específics de paper-cartó, vidre, envasos lleugers, matèria orgànica, altres...) com per mitjà de la xarxa d’ecoparcs consorciada existent.

Així mateix, es donarà a conéixer els ciutadans els sistemes d’incentius (econòmics i d’altres tipus) relacionats amb la recollida selectiva de residus domèstics per mitjà de la xarxa d’ecoparcs consorciada, basades, entre altres, en el principi de «qui més recicla, menys paga».

Material audiovisual / S’elaborarà material audiovisual específic relatiu a les accions destinades al foment de la recollida selectiva de les diferents fraccions de residus domèstics i dels sistemes d’incentius a implantar dins de l’àmbit territorial del Consorci.

També material relatiu a la reducció en la generació de rebuigs d’abocador o per a sensibilitzar entorn de la recollida selectiva com a element crucial a l’abast dels ciutadans per a afavorir la correcta gestió dels residus que generen i la recuperació i estalvi de materials. En concret, se subvencionaran també vídeos i material audiovisual per a la conscienciació, campanyes de conscienciació i divulgació i servicis d’educació ambiental.